Wpisy użytkownika To jest właśnie Natalia z dnia 11 października 2013

Liczba wpisów: 7

zaczarowana.pl
 
To jest właśnie Natalia: Pewna kobieta udała się do swojego ginekologa, razem ze swoim prawie rocznym dzieckiem w ramionach i powiedziała:
„Doktorze, mam poważny problem i bardzo potrzebuję pana pomocy! Moje dziecko nie ma nawet jednego roku życia, a ja jestem ponownie w ciąży. Nie chcę dzieci w tak małym odstępie czasu. "
Lekarz odpowiedział: „Dobrze, czego pani ode mnie oczekuje?”
Odpowiedziała: “Chcę przerwać moją ciążę i liczę na pańską pomoc w tej sprawie.”
Lekarz zastanowił się chwilę, po czym powiedział do kobiety: “Wydaje mi się, ze znalazłem lepsze rozwiązanie pani problemu. Będzie to również bezpieczniejsze dla pani.”
Uśmiechnęła się myśląc, że lekarz zamierza przystać na jej prośbę.
Następnie kontynuował: “Widzi pani, aby nie musiała pani zajmować się dwójką dzieci w tym samym czasie, zabijmy to, które trzyma pani w ramionach. W ten sposób pani sobie odpocznie, zanim następne się urodzi. Jeśli mamy zamiar zabić jedno z nich, to nie ma znaczenia, które to będzie. Nie będzie ryzyka komplikacji po aborcji, jeśli wybierze pani to, które trzyma w ramionach.
Kobieta z przerażeniem krzyknęła: „Nie, doktorze! To okropne! Zabicie dziecka to przestępstwo!”
Lekarz uśmiechnął się, wiedząc, że osiągnął swój zamiar i odpowiedział:
„Zgadzam się, ale wydawało mi się, że pani to nie przeszkadza, więc pomyślałem, że może byłoby to najlepsze rozwiązanie.”
W ten sposób przekonał matkę, że nie ma różnicy w zabiciu dziecka, które już się narodziło a takim, które jest jeszcze w łonie matki. Przestępstwo jest takie samo!
MIŁOŚĆ MÓWI : "POŚWIĘCAM SIEBIE DLA DOBRA DRUGIEJ OSOBY"
ABORCJA MÓWI: "POŚWIĘCAM DRUGĄ OSOBĘ DLA WŁASNEGO DOBRA "
 

zaczarowana.pl
 
To jest właśnie Natalia: Naj­piękniej­sze chwi­le przeżywa­my wte­dy, kiedy do­wiadu­jemy się, że ktoś nas kocha.
 

zaczarowana.pl
 
To jest właśnie Natalia: Gdy­by wszys­tko prze­padło, a on je­den po­zos­tał, to i ja is­tniałabym na­dal. Ale gdy­by wszys­tko zos­tało, a on zniknął, wszechświat byłby dla mnie ob­cy i straszny, nie miałabym z nim po pros­tu nic wspólnego.
 

zaczarowana.pl
 
To jest właśnie Natalia: Co jest najśmie­szniej­sze w ludziach:

Zaw­sze myślą na od­wrót: spie­szy im się do do­rosłości, a po­tem wzdychają za ut­ra­conym dzieciństwem. Tracą zdro­wie by zdo­być pieniądze, po­tem tracą pieniądze by odzys­kać zdro­wie. Z troską myślą o przyszłości, za­pomi­nając o chwi­li obec­nej i w ten sposób nie przeżywają ani te­raźniej­szości ani przyszłości. Żyją jak­by nig­dy nie mieli um­rzeć, a umierają, jak­by nig­dy nie żyli.
 

zaczarowana.pl
 
To jest właśnie Natalia: Co zro­bisz, gdy ktoś ci przys­ta­wi nóż do szyi, a ty aku­rat dos­ta­niesz czkawki?
 

zaczarowana.pl
 
To jest właśnie Natalia: Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch po­dob­nych nocy,
dwóch tych sa­mych pocałunków,
dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy.
 

zaczarowana.pl
 
To jest właśnie Natalia: Miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia to naj­bar­dziej roz­pow­szechniona cho­roba oczu.