• Wpisów: 772
  • Średnio co: 3 dni
  • Ostatni wpis: 1 rok temu, 21:39
  • Licznik odwiedzin: 13 991 / 2391 dni
 
zaczarowana.pl
 
To jest właśnie Natalia: cza­sami
przychodzi ta­ki dzień
gdy miłość to jest ta­ki cień
co w ser­cu stoi jak sól
i tworzy niesa­mowi­ty ból

cza­sami
Tak by­wa w życiu
że trze­ba swe uczu­cia
zos­ta­wić w uk­ry­ciu
Bo choć jest po­rozu­mienie dusz
to dro­gi roz­chodzą się i już.


Cza­sami
tak dzieję się w jed­nej chwi­li - nies­te­ty
że cho­ciaż wszys­tko krzyczy w nas O re­ty!
po­mimo og­romnej praw­dzi­wej miłości
wy­pada odejść, i się nie złościćI Jest
też cza­sem tak
że cho­ciaż ro­zum wie co i jak
to ser­ce bi­je jak­by na wspak
nie dając w no­cy wca­le spać
poz­nając in­ny życia smak.


A kiedy
ból tkwi w nas jak cierń
tęsknotą budzi się każdy dzień
trud­no wspom­nienia je­go ciepła wy­mazać
i z emoc­ja­mi swoimi się upo­rać.

A ten ból jest niczym rak we mnie
drąży, pul­su­je i zżera mnie codzien­nie
codzien­nie uby­wa mnie, ja­kiś ka­wałek
Choć w oczach mam og­ni­ki dwa małe.
za­pom­nieć, za­pom­nieć - oj jak ja chce
Za­pom­nieć spędzo­ny każdy z Tobą dzień
Za­pom­nieć każdy mo­ment i gest
Dlacze­go to niełat­we jest?
Bo prze­cież zdarza się również tak
Że miłość jed­na jest na zaw­sze aż
Po śmierć, ta­ka co całe życie trwa...

I pew­no mo­ja nie znik­nie, nie um­rze
bo choć zdep­tałeś ją - ona wciąż we mnie jest...
i żyje...

Nie możesz dodać komentarza.